PUR-courses

PolyurethanGrundkursus

Videnpark Trekantområdet – 7000 Fredericia

7. og 8. september 2021

Kurset her i starten af september var det tredje i rækken af mere avancerede polyurethankurser afholdt i Videnparken i Fredericia.

I alt 22 deltagere var på plads tirsdag morgen d. 7. september og så blev der ellers taget fat på det omfattende program med i alt 17 lektioner, der spændte fra den grundlæggende polyurethankemi, over fremstillingsteknologier for fleksible, stive og elastomere polyurethaner til sikkerhed, cirkulær økonomi og standarder for produkterne.

Der medvirkede i alt seks eksterne foredragsholdere på kurset. Ralf Godbey fra Nortec- Cannon A/S fortalte om Cannon Your Technology Centre, Erik Larsen fra Plixxent A/S fortalte bredt om polyurethanråvarer og additiver til fremstilling af polyurethansystemer, beregninger af recepter og kom også ind på RePURpose projektet til recyling af polyurethanprodukter. Annemette Undén fra SDG Innovation gav et oplæg til sessionen om cirkulær økonomi, der blev efterfulgt af gruppearbejde. Chris Ungermand fra Huntsman Polyurethanes fortalte om sikkerhedsaspekter i forbindelse med arbejde med diisocyanater og de snart kommende krav om en ny obligatorisk diisocyanatuddannelse i hele EU. Endvidere havde Chris et indlæg på andendagen af kurset om Easy PIR til fremstilling af sandwichpaneler i klasse E.

Som et nyt indslag havde Vencorex tilbudt en lektion om alifatiske diisocyanater og deres hovedanvendelser, som falder inden for coatings, adhesives & sealants og termoplastisk PU (TPU). Lektion blev givet af Xavier Challamel over Teams, da Xavier ikke havde mulighed for at rejse fra Frankrig til Danmark på grund af restriktioner.

Ligesom sidste år fortalte Jeannette Sund fra Chem-Trend om slipmidler til formstøbning af polyurethanemner – et indslag som altid rejser en række spørgsmål.

Evalueringen af kurset var meget positiv og med en række relevante bemærkninger og forslag til forbedringer. Sidste års forslag om et for-kursus i grundlæggende kemi blev fulgt op med et for-kursus d. 1. september, som havde 10 deltagere, dels i Videnparken, dels over Teams.

   

   

Resume fra kurset i 2020

PolyurethanGrundkursus Oktober 2020

Polyurethan Grundkurset i Videnparken, som oprindelig var planlagt til april i år,  blev afviklet den 27.-28 oktober 20202.

Der var lige som sidste år stor interesse for kurset; på grund af corona-krisen var deltagerantallet begrænset til 14 deltagere.

Tak til alle involverede i at få afviklet arrangementet i fin stil!

Naturligvis stor tak til de eksterne foredragsholdere, Chris Ungermand, Huntsman Polyurethanes, der fortalte om PIR foams in insulation panels, Ralf Godbey, Nortec-Cannon A/S, der gav en indføring i Cannon Afros’ store program for produktionsudstyr, Erik Larsen, Plixxent A/S, der gennemgik opbygning af PU recepter, basis kemikalier, beregning af isocyanat forbrug og blandingsforhold, Annemette Undén, SDG Innovation, der stod for oplæg til og facilitering af gruppearbejdet om cirkulær økonomi – og endelig Jeannette Sund fra Chem-Trend, der kom med et nyt indlæg om slipmidler, der også blev vel modtaget.

Til sidst, ikke mindst tak til alle deltagerne for aktiv og positiv medvirken og den store spørgelyst!

Det planlægges at holde et nyt kursus næste år, men datoerne herfor er endnu ikke fastlagt.

 

Foto: Ronni Højrup, 7K Media


Resume fra kurset i 2019

Polyurethan Grundkursus November 2019

Polyurethan Grundkurset i Videnparken blev afviklet den 19.-20. november.

Der var stor interesse for kurset, der havde 16 deltagere og adskillige på venteliste. Derfor planlægges det at gentage kurset næste år. Det vender jeg tilbage til.

Tak til alle involverede i at få afviklet arrangementet i fin stil!

Tak til de eksterne foredragsholdere, Chris Ungermand, Huntsman Polyurethanes, Ralf Godbey, Nortec-Cannon A/S, Erik Larsen, Plixxent A/S og Dieter Müller, Hennecke GmbH,  – samt til Annemette Undén, der stod for oplæg til og facilitering af gruppearbejdet om cirkulær økonomi.

Og ikke mindst tak til alle deltagerne for aktiv og positiv medvirken og den store spørgelyst!

Foto: Ronni Høirup, 7K Media

Foto: Ronni Høirup, 7K Media