PUR-courses

PolyurethanGrundkursus Oktober 2020

Polyurethan Grundkurset i Videnparken, som oprindelig var planlagt til april i år,  blev afviklet den 27.-28 oktober 20202.

Der var lige som sidste år stor interesse for kurset; på grund af corona-krisen var deltagerantallet begrænset til 14 deltagere.

Tak til alle involverede i at få afviklet arrangementet i fin stil!

Naturligvis stor tak til de eksterne foredragsholdere, Chris Ungermand, Huntsman Polyurethanes, der fortalte om PIR foams in insulation panels, Ralf Godbey, Nortec-Cannon A/S, der gav en indføring i Cannon Afros’ store program for produktionsudstyr, Erik Larsen, Plixxent A/S, der gennemgik opbygning af PU recepter, basis kemikalier, beregning af isocyanat forbrug og blandingsforhold, Annemette Undén, SDG Innovation, der stod for oplæg til og facilitering af gruppearbejdet om cirkulær økonomi – og endelig Jeannette Sund fra Chem-Trend, der kom med et nyt indlæg om slipmidler, der også blev vel modtaget.

Til sidst, ikke mindst tak til alle deltagerne for aktiv og positiv medvirken og den store spørgelyst!

Det planlægges at holde et nyt kursus næste år, men datoerne herfor er endnu ikke fastlagt.

 

Foto: Ronni Højrup, 7K Media


Resume fra kurset i 2019

Polyurethan Grundkursus November 2019

Polyurethan Grundkurset i Videnparken blev afviklet den 19.-20. november.

Der var stor interesse for kurset, der havde 16 deltagere og adskillige på venteliste. Derfor planlægges det at gentage kurset næste år. Det vender jeg tilbage til.

Tak til alle involverede i at få afviklet arrangementet i fin stil!

Tak til de eksterne foredragsholdere, Chris Ungermand, Huntsman Polyurethanes, Ralf Godbey, Nortec-Cannon A/S, Erik Larsen, Plixxent A/S og Dieter Müller, Hennecke GmbH,  – samt til Annemette Undén, der stod for oplæg til og facilitering af gruppearbejdet om cirkulær økonomi.

Og ikke mindst tak til alle deltagerne for aktiv og positiv medvirken og den store spørgelyst!

Foto: Ronni Høirup, 7K Media

Foto: Ronni Høirup, 7K Media