PUR-courses

PolyurethanGrundkursus

Videnpark Trekantområdet – 7000 Fredericia

den 6. og 7. september 2022

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i, hvordan polyurethaner, PUR, fremstilles, hvilken kemi, der ligger til grund herfor, og hvordan forskellige måder at formulere recepterne på fører til dannelse af polyurethaner med vidt forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

For at forstå dette vil der i et betydeligt omfang blive undervist i kemien, der ligger bag fremstilling af de forskellige typer af polyurethaner, fra fleksible til stive og fra celleplast over integralskum til helt massive typer.

Bemærk: Der udbydes et gratis for-kursus i grundlæggende kemi 1. september 2022

Kurset omfatter følgende emner

Polyurethanmaterialernes anvendelsesmuligheder

De basale råvarer til fremstilling af polyurethanprodukter Hjælpestoffernes indflydelse på produkternes egenskaber Hvordan formuleres polyurethanrecepterne?

Teknologier, der anvendes til at producere de endelige produkter

Miljømæssige aspekter ved håndtering af diisocyanater og de andre komponenter Kvalitetskontrol, internationale standarder samt CE-mærkning

Oversigt over kurset

Kurset varer to dage. Vi starter kl. 8:30 den første dag og slutter den efterfølgende dag kl. 16:00.

På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan polyurethaner fremstilles, hvilken kemi der ligger til grund for dem, og hvordan formulering og tilsætningsstoffer kan føre til en bred vifte af egenskaber, der gør disse materialer så utroligt alsidige. Du får også en præsentation af kemien bag fremstilling af polyurethan-råvarerne og endelig, en gennemgang af forarbejdningsmetoder og fremstillingsteknologier.

Hvem vil have gavn af dette kursus?

Kurset retter sig mod personer, der allerede har en basal forståelse af fremstillingen af forskellige polyurethantyper, f.eks. nye ingeniører og teknikere i branchen.

Endvidere vil kurset fungere som en god overbygning for dem, der allerede har stor erfaring med andre plastmaterialer eller polymere materialer og den kemi, der ligger til grund herfor.

Under forudsætning af at medarbejderen har en vis teknisk baggrund og forståelse, vil kurset også give god mening for kvalitetsmedarbejdere, HSE-medarbejdere og ledere og specialister inden for salg, marketing og indkøb og medarbejdere i andre roller, hvor viden om polyurethanmaterialer og forarbejdningsteknologier ville styrke kommunikationen med kollegaer, leverandører og kunder.

Hvad kan deltagerne forvente at få ud af kurset?

Deltagerne vil få en større forståelse for de grundlæggende komponenters sammensætning og egenskaber. Dette gælder primært forskellige polyoler og diisocyanaters egenskaber, så deltagerne kan tage velinformerede beslutninger om, hvilke råmaterialer der skal anvendes til specifikke formål.

Deltagerne vil få større forståelse for vigtigheden og brugen af de mange tilsætningsstoffer, der får “kemien til at fungere” i forhold til specifikke formål.

Der vil opnås en større indsigt og dermed bedre mulighed for at tale mere nuanceret med kollegaer i forskellige funktioner og eventuelt kunder om produkt- eller markedsudvikling.

Deltagerne vil opnå en forståelse for de tilgængelige teknologier og forarbejdningsteknikker samt de kvalitetsprocedurer og standarder, der anvendes i forbindelse med markedsføring af produkterne.

Endelig vil deltagerne få et godt kendskab til de relevante nationale bekendtgørelser og det EU-lovstof, der knytter sig til anvendelse af specielt diisocyanater samt tilgængelige teknologier til genanvendelse eller anden håndtering af produktionsspild eller udtjente produkter.

Eksterne foredragsholdere

Udover undertegnede vil der være medvirken af seks eksterne foredragsholdere. Det er Chris Ungermand fra Huntsman Polyurethanes, Erik Larsen fra Plixxent A/S, Ralf Godbey fra Nortec-Cannon A/S, Annemette Undén, annemette@unden,dk, Jeannette Sund fra Chem-Trend og Xavier Challamel fra Vencorex, France.

For-kursus i grundlæggende kemi

Polyurethan Grundkurset har tidligere været afholdt i 2019, 2020 og 2021. Under evalueringen af kurset i 2020 var der flere deltagere, der efterspurgte et for-kursus eller genopfriskningskursus i grundlæggende kemi for lettere at kunne følge med i gennemgangen af de kemiske reaktioner, råvarernes opbygning, beregninger af recepter samt polyurethanernes opbygning.

Vi tilbyder derfor igen i år at afholde et for-kursus i grundlæggende kemi. Dette for-kursus afholdes samme sted, nemlig i Videnparken, d. 1. september 2022. For-kurset varer 4 timer og er gratis for alle tilmeldte til Polyurethan Grundkurset.

Praktisk info om kurset

Kurset finder sted i Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, hvor vi har enestående kursusfaciliteter.

Tidspunkterne for kurset er d. 6. og 7. september 2022 fra 08:30-16:00. Kursets endelige program fremsendes senest syv dage før kursusstart.

Deltagergebyret er 7.200 kr. + moms, som inkluderer skriftligt undervisningsmateriale, frokost, forfriskninger og kaffe og te på begge kursusdage.

Hotelovernatning er ikke inkluderet i gebyret.

Tilmelding på nedenstående tilmeldingsblanket.

Tilmelding til Polyurethan Grundkursus d. 6. og 7. september 2022

Det er vigtigt at korrekt e-mail faktureringsadresse angives, fx invoice@company.com
Separator
Separator
Separator3

Bemærk at tilmelding er bindende.
Bliver du imidlertid forhindret er du velkommen til at overlade din plads til en kollega.

Resumé

PolyurethanGrundkursus – Videnparken Trekantområdet – september 2021

Kurset i starten af september var det tredje i rækken af mere avancerede polyurethankurser afholdt i Videnparken i Fredericia.

I alt 22 deltagere var på plads tirsdag morgen d. 7. september og så blev der ellers taget fat på det omfattende program med i alt 17 lektioner, der spændte fra den grundlæggende polyurethankemi, over fremstillingsteknologier for fleksible, stive og elastomere polyurethaner til sikkerhed, cirkulær økonomi og standarder for produkterne.

Der medvirkede i alt seks eksterne foredragsholdere på kurset. Ralf Godbey fra Nortec- Cannon A/S fortalte om Cannon Your Technology Centre, Erik Larsen fra Plixxent A/S fortalte bredt om polyurethanråvarer og additiver til fremstilling af polyurethansystemer, beregninger af recepter og kom også ind på RePURpose projektet til recyling af polyurethanprodukter. Annemette Undén fra SDG Innovation gav et oplæg til sessionen om cirkulær økonomi, der blev efterfulgt af gruppearbejde. Chris Ungermand fra Huntsman Polyurethanes fortalte om sikkerhedsaspekter i forbindelse med arbejde med diisocyanater og de snart kommende krav om en ny obligatorisk diisocyanatuddannelse i hele EU. Endvidere havde Chris et indlæg på andendagen af kurset om Easy PIR til fremstilling af sandwichpaneler i klasse E.

Som et nyt indslag havde Vencorex tilbudt en lektion om alifatiske diisocyanater og deres hovedanvendelser, som falder inden for coatings, adhesives & sealants og termoplastisk PU (TPU). Lektion blev givet af Xavier Challamel over Teams, da Xavier ikke havde mulighed for at rejse fra Frankrig til Danmark på grund af restriktioner.

Ligesom sidste år fortalte Jeannette Sund fra Chem-Trend om slipmidler til formstøbning af polyurethanemner – et indslag som altid rejser en række spørgsmål.

Evalueringen af kurset var meget positiv og med en række relevante bemærkninger og forslag til forbedringer. Sidste års forslag om et for-kursus i grundlæggende kemi blev fulgt op med et for-kursus d. 1. september, som havde 10 deltagere, dels i Videnparken, dels over Teams.