PUR-courses

 

PolyurethanGrundkursus

Videnpark Trekantområdet – 7000 Fredericia

17. og 18. september 2024

Igen i år udbyder vi dette Polyurethan Grundkursus, hvor du får en grundlæggende indføring i, hvordan polyurethaner fremstilles, kemien, der ligger til grund herfor og hvordan man kan formulere recepterne således at man kan opnå forskellige polyurethan-produkter med vidt forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

Herved opnås en forståelse af hvad der ligger bag fremstillingen af de forskellige typer af polyurethaner, spændende fra fleksible typer over semifleksible typer til stive typer polyurethan enten i form af massive plastmaterialer og elastomerer eller i form af skumtyper med stor variation af densiteten.

Der vil uundgåeligt blive undervist i en del polyurethankemi, så derfor anbefales det at deltage i det gratis forkursus med fokus på grundlæggende kemi.

Det gratis forkursus i grundlæggende kemi finder sted 10. september 2024 – også i Videnparken.

 

Polyurethan grundkurset strækker sig over to hele dage. Der medvirker, foruden undertegnede, seks eksterne foredragsholdere fra et bredt udsnit af polyurethan industrien.

Kurset omfatter følgende emner

  • Kemiske reaktioner og matricesammensætning
  • Vigtige begreber for diisocyanater og polyoler, isocyanatforbrug og netværksparametre
  • Råvarer og polyurethankemi
  • Fremstillingsmetoder og produktionsudstyr
  • Fremstilling af fleksibelt skum, teknologier, recepter, egenskaber og anvendelser
  • Fremstilling af stift skum, teknologier, kontinuerte og diskontinuerte processer, recepter, egenskaber og anvendelser, herunder fremstilling af PIR-skum
  • Aktuelle miljødebatter i forhold til genanvendelse og cirkulær økoniomi
  • Slipmidler og lim, klæbestoffer og hot melts til industrielle anvendelser
  • Integralskum, RRIM og elastomerer
  • Internationale standarder og CE-mærkning

Oversigt over kurset

Vi starter kl. 8:30 den første dag og slutter den efterfølgende dag kl. 16:00.

På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan polyurethaner fremstilles, hvilken kemi der ligger til grund for dem, og hvordan formulering og tilsætningsstoffer kan føre til en bred vifte af egenskaber, der gør disse materialer så utroligt alsidige. Du får også en præsentation af kemien bag fremstilling af polyurethan-råvarerne og endelig, en gennemgang af forarbejdningsmetoder og fremstillingsteknologier.

Hvem vil have gavn af dette kursus?

Kurset retter sig mod personer, der allerede har en basal forståelse af fremstillingen af forskellige polyurethantyper, f.eks. nye ingeniører og teknikere i branchen.

Endvidere vil kurset fungere som en god overbygning for dem, der allerede har stor erfaring med andre plastmaterialer eller polymere materialer og den kemi, der ligger til grund herfor.

Under forudsætning af at medarbejderen har en vis teknisk baggrund og forståelse, vil kurset også give god mening for kvalitetsmedarbejdere, HSE-medarbejdere og ledere og specialister inden for salg, marketing og indkøb og medarbejdere i andre roller, hvor viden om polyurethanmaterialer og forarbejdningsteknologier ville styrke kommunikationen med kollegaer, leverandører og kunder.

Hvad kan deltagerne forvente at få ud af kurset?

Deltagerne vil få en større forståelse for de grundlæggende komponenters sammensætning og egenskaber.

Dette gælder primært forskellige polyoler og diisocyanaters egenskaber, så deltagerne kan tage velinformerede beslutninger om, hvilke råmaterialer der skal anvendes til specifikke formål.

Deltagerne vil få større forståelse for vigtigheden og brugen af de mange tilsætningsstoffer, der får “kemien til at fungere” i forhold til specifikke formål.

Der vil opnås en større indsigt og dermed bedre mulighed for at tale mere nuanceret med kollegaer i forskellige funktioner og eventuelt kunder om produkt- eller markedsudvikling.

Deltagerne vil opnå en forståelse for de tilgængelige teknologier og forarbejdningsteknikker samt de kvalitetsprocedurer og standarder, der anvendes i forbindelse med markedsføring af produkterne.

Endelig vil deltagerne få et godt kendskab til de relevante nationale bekendtgørelser og det EU-lovstof, der knytter sig til anvendelse af specielt diisocyanater samt tilgængelige teknologier til genanvendelse eller anden håndtering af produktionsspild eller udtjente produkter.

Eksterne foredragsholdere

Som tidligere omtalt medvirker der en række eksterne foredragsholdere i kurset. Det drejer sig bl.a om foredragsholdere fra Plixxent A/S, Nortec-Cannon A/S, Chem-Trend, IKO og Dana Lim.

 

Forkursus i grundlæggende kemi

Forkurset varer 4 timer og er gratis for alle tilmeldte til Polyurethan Grundkurset.

 

Polyurethan grundkurset skal gøre det lettere for deltagerne at følge med i gennemgangen af de kemiske reaktioner, råvarernes opbygning, beregninger af recepter samt polyurethanernes opbygning.

 

Praktisk info om kurset

Kurset finder sted i Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, hvor vi har enestående kursusfaciliteter.

Tidspunkterne for kurset er d. 17. og 18. september 2024 fra 08:30-16:00.

Kursets endelige program fremsendes senest syv dage før kursus start.

Deltagergebyret er 7.500 kr. + moms, som inkluderer skriftligt undervisningsmateriale, frokost, forfriskninger og kaffe og te på begge kursusdage.

Hotelovernatning er ikke inkluderet i deltagegebyret.

 

Tilmelding til Polyurethan Grundkursus d. 17. og 18. september 2024
Det er vigtigt, at korrekt e-mail faktureringsadresse angives, fx invoice@company.com.

Bemærk at tilmelding er bindende. Bliver du imidlertid forhindret, er du velkommen til at overlade din plads til en kollega.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ønsker du at deltage i for-kursus i grundlæggende kemi den 10. september 2024?*

 

 

 

PolyurethanGrundkursus

Videnpark Trekantområdet – 7000 Fredericia

19. og 20. september 2023

I år var der ikke så mange deltagere, men det var et rigtigt fint hold med en god blanding af polyurethanerfaring og en næsten fifty-fifty blanding af danske og svenske deltagere.

Efter de grundlæggende ’øvelser’ i kemiske reaktioner med isocyanater, vigtige begreber og fremstilling af diisocyanater og polyoler, kom Erik Larsen fra Plixxent på banen og tog deltagerne gennem en præsentation som kom hele vejen igennem opbygning af polyurethanrecepter til ’the four corners of PUR’. Til sidst i sin præsentation gav Erik en status på RePURpose udviklingsprojektet, hvor udtjent polyurethan kan omdannes til nye byggesten for nyt polyurethan. Projektet fortsætter, da der stadig er en del uafklarede spørgsmål. Vi håber at høre mere herom næste år.

      Erik Larsen fra Plixxent

Efter Eriks indlæg fulgte Ralf Godbey fra Nortec Cannon med Cannon Afros Plastics Processing Technologies. Ralf koncentrerede sig i år meget omkring teknologier, der anvendes inden for bilindustrien, hvor anvendelse af polyurethaner til en række komponenter fra sæder over bilrat til generel isolering af bilerne stiger år for år.

           Ralf Godbey fra Nortec Cannon

Første dag blev afsluttet med to indlæg om fleksibelt polyurethan, både slabstock-produktion og moulding; samt formulering af specifikke recepter.

Andendagen bød på fire eksterne foredragsholdere. Ny i år var Martin Henriksen fra IKO, de fulgte op på indlæggene om stift polyurethanskum ved at præsentere anvendelse af PIR isoleringplader, der som isoleringsmateriale er i absolut topklasse i forhold til traditionelle isoleringsmaterialer.

Martin Henriksen fra IKO

Også en ny foredragsholder kom på banen i indlægget om cirkulær økonomi og genanvendelse. Miljøpolitisk chef Christina Busk fra Plastindustrien delte sin store erfaring og viden med deltagerne.

  Christina Busk

Igen i år kunne vi så byde velkommen til Jeannette Sund fra Chem-Trend, en af vores førende eksperter inden for slipmidler til formstøbning af polyurethanproddukter. Der var meget stor interesse for dette foredrag idet Jeannette havde en række gode eksempler i form af case studies for korrekt anvendelse af slipmidler og forberedelse og håndtering af formene.

Tredje nye foredragholder i år var Rasmus Nielsen fra Dana Lim, der kom med en meget spændende og forståelig præsentation om polyurethanbaserede lime, klæbestoffer og hot melts til industrielle anvendelser. Rasmus gennemgik limteknologi for 1K, 2K polyurethaner og PUR hotmelts.

Rasmus Nielsen 

Kurset blev rundet af med præsentation om integralskum og elastomerer og til sidst, CE mærkning af byggevarer, hvor polyurethanprodukter spiller en spor rolle og gennemgang af betydningen af ATEX direktivet, når der anvendes pentan som drivmiddel i fremstillingsprocesserne.

Tak til alle foredragsholderne og til alle deltagerne deltagerne. I var et underholdende hold!