PUR-courses

PolyurethanGrundkursus

Videnpark Trekantområdet – 7000 Fredericia

På grund af Corona-krisen er kurset flyttet til den 27. og 28. oktober 2020

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i, hvordan polyurethaner, PUR, fremstilles, hvilken kemi, der ligger til grund herfor, og hvordan forskellige måder at formulere recepterne på fører til dannelse af polyurethaner med vidt forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

For at forstå dette vil der i et betydeligt omfang blive undervist i kemien, der ligger bag fremstilling af de forskellige typer af polyurethaner, fra fleksible til stive og fra celleplast over integralskum til helt massive typer.

Kurset omfatter følgende emner

Polyurethanmaterialernes anvendelsesmuligheder

De basale råvarer til fremstilling af polyurethanprodukter Hjælpestoffernes indflydelse på produkternes egenskaber Hvordan formuleres polyurethanrecepterne?

Teknologier, der anvendes til at producere de endelige produkter

Miljømæssige aspekter ved håndtering af diisocyanater og de andre komponenter Kvalitetskontrol og internationale standarder samt CE-mærkning

Oversigt over kurset

Kurset varer to dage.

Vi starter kl. 9.00 den første dag og slutter den efterfølgende dag kl. 15:30.

På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan polyurethaner fremstilles, hvilken kemi der ligger til grund for dem, og hvordan formulering og tilsætningsstoffer kan føre til en bred vifte af egenskaber, der gør disse materialer så utroligt alsidige. Du får også en præsentation af kemien i polyurethanråvarerne samt forarbejdnings- og fremstillingsteknologier.

Hvem vil have gavn af dette kursus?

Kurset retter sig mod personer, der allerede har en basal forståelse af fremstillingen af forskellige polyurethantyper, f.eks. nye ingeniører og teknikere i branchen.

Endvidere vil kurset fungere som en god overbygning for dem, der allerede har stor erfaring med andre plastmaterialer og andre polymere materialer og den kemi, der ligger til grund herfor.

Under forudsætning af at medarbejderen har en vis teknisk baggrund og forståelse, vil kurset også give god mening for kvalitetsmedarbejdere, HSE-medarbejdere og ledere og specialister inden for salg, marketing og indkøb og medarbejdere i andre roller, hvor viden om polyurethanmaterialer og forarbejdningsteknologier ville styrke kommunikationen med kollegaer, leverandører og kunder.

Hvad kan deltagerne forvente at få ud af kurset?

Deltagerne vil få en større forståelse for de grundlæggende komponenters sammensætning og egenskaber. Dette gælder primært forskellige polyoler og diisocyanaters egenskaber, så deltagerne kan tage velinformerede beslutninger om, hvilke råmaterialer der skal anvendes til specifikke formål.

Deltagerne vil få større forståelse for vigtigheden og brugen af de mange tilsætningsstoffer, der får “kemien til at fungere” i forhold til specifikke formål.

Der vil opnås en større indsigt og dermed bedre mulighed for at tale mere nuanceret med kollegaer i forskellige funktioner og eventuelt kunder om produkt- eller markedsudvikling.

Deltagerne vil opnå en forståelse for de tilgængelige teknologier og forarbejdningsteknikker samt de kvalitetsprocedurer og standarder, der anvendes i forbindelse med markedsføring af produkterne.

Endelig vil deltagerne få et godt kendskab til de relevante nationale bekendtgørelser og det EU-lovstof, der knytter sig til anvendelse af specielt diisocyanater samt tilgængelige teknologier til genanvendelse eller anden håndtering af produktionsspild eller udtjente produkter.

Kursets indhold

Polyurethaner er et af de mest alsidige polymere materialer

Der gives et overblik over denne meget brede materialegruppe og de forskellige PUR-produkters anvendelsesmuligheder, f.eks. i form af fleksibelt PUR celleplast, stift PUR celleplast, integralskum eller som PUR elastomerer.

Hvordan får vi det til at fungere?

Der gives et indblik i den komplekse kemi, de vigtigste råvarer, polyoler og diisocyanater og hjælpestoffer, primært katalysatorer og stabilisatorer og, når det gælder fremstilling af celleplast, de forskellige tilgængelige drivmidler.

Hjælpestoffer og andre additiver

Udover de mest almindelige hjælpestoffer som katalysatorer, stabilisatorer og drivmidler, anvendes der også ofte additiver som brand- og flammehæmmere, UV-stabilisatorer og additiver til forbedring af hydrolyseresistens.

Formuleringer og recepter

Formuleringer og recepter for de mest almindelige typer af polyurethanprodukter gennemgås og gennemregnes, så det kommer til at fungere i praksis.

Sammenhængen mellem strukturer og egenskaber

Der gives en introduktion til, hvordan såvel den kemiske opbygning som cellestrukturer har indvirkning på PUR-materialernes egenskaber, og hvordan forskellige modeller kan anvendes hertil.

Teknologier og forarbejdningsmetoder for polyurethanprodukter

De vigtigste forarbejdningsmetoder gennemgås, herunder maskiner og udstyr, formstøbningsprocesser og kontinuerte fremstillingsmetoder for både stift og fleksibelt skum.

Kvalitetskontrol og internationale standarder

Kvalitetskontrol i form af indgangskontrol, proceskontrol og færdigvarekontrol for at sikre produkternes egenskaber og ensartethed gennemgås. Vi kigger på internationale standarder for både fleksibelt og stift skum og eksempler på CE-mærkning af byggevarer.

Forsyningskæden for polyurethaner

Vi gennemgår, hvad der ligger bag polyoler og diisocyanater, hjælpestoffer, drivmidler, og hvad der sker hos systemhusene med hensyn til formuleringer.

Miljø, product stewardship og cirkulær økonomi

Rigtig håndtering af specielt diisocyanater er yderst vigtig. Derfor gennemgås indholdet af ISOPA’s Walk the Talk-moduler. Herudover er der meget relevant lovstof, der skal kigges på – og cirkulærøkonomi er et emne, der vil blive diskuteret i grupper.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Se tilmeldingsblanketten nedenfor. Udfyld den og indsend den.
Deadline for tilmelding er fredag den 16. oktober 2020

Praktisk info om kurset

Kurset finder sted i Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, hvor vi har enestående kursusfaciliteter.

Tidspunkterne for kurset er d. 27. oktober kl. 09:00 til 16:00 og d. 28. oktober kl. 08:30 til 15:30. Kursets endelige program fremsendes senest syv dage før kursusstart.

Deltagergebyret er 5.800 kr. + moms, som inkluderer et kompendium med kopier af alle præsentationer samt frokost, forfriskninger, kaffe og te på begge kursusdage.

Hotelovernatning er ikke inkluderet i gebyret.

Tilmelding til Polyurethan Grundkursus den 27. og 28. oktober 2020

Det er vigtigt at korrekt e-mail faktureringsadresse angives, fx invoice@company.com
Separator
Separator

Bemærk at tilmelding er bindende.
Bliver du imidlertid forhindret er du velkommen til at overlade din plads til en kollega.

Eksterne foredragsholdere

Udover undertegnede vil der være medvirken af fem eksterne foredragsholdere. Det er Chris Ungermand fra Huntsman Polyurethanes, Erik Larsen fra Plixxent A/S, Ralf Godbye fra Nortec-Cannon A/S, Annemette Undén, annemette@unden,dk og Jeannette Sund fra Chem-Trend.


Resume fra kurset i 2019

Polyurethan Grundkursus November 2019

Polyurethan Grundkurset i Videnparken blev afviklet den 19.-20. november.

Der var stor interesse for kurset, der havde 16 deltagere og adskillige på venteliste. Derfor planlægges det at gentage kurset næste år. Det vender jeg tilbage til.

Tak til alle involverede i at få afviklet arrangementet i fin stil!

Tak til de eksterne foredragsholdere, Chris Ungermand, Huntsman Polyurethanes, Ralf Godbey, Nortec-Cannon A/S, Erik Larsen, Plixxent A/S og Dieter Müller, Hennecke GmbH,  – samt til Annemette Undén, der stod for oplæg til og facilitering af gruppearbejdet om cirkulær økonomi.

Og ikke mindst tak til alle deltagerne for aktiv og positiv medvirken og den store spørgelyst!

Foto: Ronni Høirup, 7K Media

Foto: Ronni Høirup, 7K Media