PUR-courses

 

PolyurethanGrundkursus

Videnpark Trekantområdet – 7000 Fredericia

19. og 20. september 2023

 

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i, hvordan polyurethaner, PUR, fremstilles, hvilken kemi, der ligger til grund herfor, og hvordan forskellige måder at formulere recepterne på fører til dannelse af polyurethaner med vidt forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

For at forstå dette vil der i et betydeligt omfang blive undervist i kemien, der ligger bag fremstilling af de forskellige typer af polyurethaner, fra fleksible til stive og fra celleplast over integralskum til helt massive typer.

Bemærk: Der udbydes et gratis for-kursus i grundlæggende kemi 11. september 2023

Kurset omfatter følgende emner

  • Kemiske reaktioner og matricesammensætning
  • Vigtige begreber for diisocyanater og polyoler, isocyanatforbrug og netværksparametre
  • Råvarer og polyurethankemi
  • Fremstillingsmetoder og produktionsudstyr
  • Fremstilling af fleksibelt skum, teknologier, recepter, egenskaber og anvendelser
  • Fremstilling af stift skum, teknologier, kontinuerte og diskontinuerte processer, recepter, egenskaber og anvendelser, herunder fremstilling af PIR-skum
  • Aktuelle miljødebatter i forhold til genanvendelse og cirkulær økoniomi
  • Slipmidler og lim, klæbestoffer og hot melts til industrielle anvendelser
  • Integralskum, RRIM og elastomerer
  • Internationale standarder og CE-mærkning

Oversigt over kurset

Kurset varer to dage. Vi starter kl. 8:30 den første dag og slutter den efterfølgende dag kl. 16:00.

På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan polyurethaner fremstilles, hvilken kemi der ligger til grund for dem, og hvordan formulering og tilsætningsstoffer kan føre til en bred vifte af egenskaber, der gør disse materialer så utroligt alsidige. Du får også en præsentation af kemien bag fremstilling af polyurethan-råvarerne og endelig, en gennemgang af forarbejdningsmetoder og fremstillingsteknologier.

Hvem vil have gavn af dette kursus?

Kurset retter sig mod personer, der allerede har en basal forståelse af fremstillingen af forskellige polyurethantyper, f.eks. nye ingeniører og teknikere i branchen.

Endvidere vil kurset fungere som en god overbygning for dem, der allerede har stor erfaring med andre plastmaterialer eller polymere materialer og den kemi, der ligger til grund herfor.

Under forudsætning af at medarbejderen har en vis teknisk baggrund og forståelse, vil kurset også give god mening for kvalitetsmedarbejdere, HSE-medarbejdere og ledere og specialister inden for salg, marketing og indkøb og medarbejdere i andre roller, hvor viden om polyurethanmaterialer og forarbejdningsteknologier ville styrke kommunikationen med kollegaer, leverandører og kunder.

Hvad kan deltagerne forvente at få ud af kurset?

Deltagerne vil få en større forståelse for de grundlæggende komponenters sammensætning og egenskaber. Dette gælder primært forskellige polyoler og diisocyanaters egenskaber, så deltagerne kan tage velinformerede beslutninger om, hvilke råmaterialer der skal anvendes til specifikke formål.

Deltagerne vil få større forståelse for vigtigheden og brugen af de mange tilsætningsstoffer, der får “kemien til at fungere” i forhold til specifikke formål.

Der vil opnås en større indsigt og dermed bedre mulighed for at tale mere nuanceret med kollegaer i forskellige funktioner og eventuelt kunder om produkt- eller markedsudvikling.

Deltagerne vil opnå en forståelse for de tilgængelige teknologier og forarbejdningsteknikker samt de kvalitetsprocedurer og standarder, der anvendes i forbindelse med markedsføring af produkterne.

Endelig vil deltagerne få et godt kendskab til de relevante nationale bekendtgørelser og det EU-lovstof, der knytter sig til anvendelse af specielt diisocyanater samt tilgængelige teknologier til genanvendelse eller anden håndtering af produktionsspild eller udtjente produkter.

Eksterne foredragsholdere

Udover undertegnede vil der være medvirken af eksterne foredragsholdere fra bl. a. Plixxent A/S, Nortec-Cannon A/S, Plastindustien, Chem-Trend og Dana Lim.

For-kursus i grundlæggende kemi

Polyurethan Grundkurset har tidligere været afholdt i 2019, 2020, 2021 og 2022. Under evalueringen af kurset i 2020 var der flere deltagere, der efterspurgte et for-kursus eller genopfriskningskursus i grundlæggende kemi for lettere at kunne følge med i gennemgangen af de kemiske reaktioner, råvarernes opbygning, beregninger af recepter samt polyurethanernes opbygning.

Vi tilbyder derfor igen i år at afholde et for-kursus i grundlæggende kemi. Dette for-kursus afholdes samme sted, nemlig i Videnparken, d. 11. september 2023. For-kurset varer 4 timer og er gratis for alle tilmeldte til Polyurethan Grundkurset.

Praktisk info om kurset

Kurset finder sted i Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, hvor vi har enestående kursusfaciliteter.

Tidspunkterne for kurset er d. 19. og 20. september 2023 fra 08:30-16:00. Kursets endelige program fremsendes senest syv dage før kursusstart.

Deltagergebyret er 7.500 kr. + moms, som inkluderer skriftligt undervisningsmateriale, frokost, forfriskninger og kaffe og te på begge kursusdage.

Hotelovernatning er ikke inkluderet i gebyret.

Tilmelding til Polyurethan Grundkursus d. 19. og 20. september 2023

Det er vigtigt at korrekt e-mail faktureringsadresse angives, fx invoice@company.com
Separator
Separator
Separator3

Bemærk at tilmelding er bindende.
Bliver du imidlertid forhindret er du velkommen til at overlade din plads til en kollega.

 

Introduction to Polyurethanes 2022

On 6th and 7th September we had the pleasure to organise the 4th Introduction to Polyurethanes Course in Videnparken in Fredericia.

It was nice to meet the very lively team of 15 participants from 9 different Danish companies.

And also again a very motivated team of lecturers from Plixxent, Nortec-Cannon, Undén, Huntsman, Vencorex and ChemTrend, who all kept the participants busy over the two days.

Thanks to Erik, Ralf, Annemette, Michael and Chris, Xavier and Jeannette for once again sharing your knowledge with us.