PUR – gruppen in Norway

 

De nye diisocyanatuddannelser i Norge nærmer sig deadline

 

Restriktionen for diisocyanater under EU’s kemikalieregelværk (REACH) træder i kraft 24. august 2023.

Train the Trainer kurset for PUR-gruppens medlemmer og deres tilknyttede bedrifthelsetjenester (BHT’er) blev afholdt 15. februar i Gardermoen lufthavn.

Programmet for kurset finder I nedenfor asap.

De nye diisocyanatuddannelser i Norge nærmer sig deadline

 

Restriktionen for diisocyanater under EU’s kemikalieregelværk (REACH) træder i kraft 24. august 2023.

 

Train the Trainer kurset for PUR-gruppens medlemmer og deres tilknyttede bedrifthelsetjenester (BHT’er) blev afholdt 15. februar i Gardermoen lufthavn.

 

Programmet for kurset finder I nedenfor.

 

Tid

Tema

Ansvarlig

 

09:00-09:15

Introduksjon

 

 

09:15-

Restriksjon om bruk av di-isocyanater

– Bakgrunn for restriksjoner i bruk

av di-isocyanater i EU og Norge

– Regelverk i EU og Norge

– Hvem omfattes av kravene?

 

 

Thomas Brønnum, PUR-gruppen

 

Abdulqadir Suleiman, Arbeidstilsynet

     

 

Grunnleggende di-isocyanatkjemi

– Di-isocyanatkjemi, kjemiske

reaksjoner og matriser

– Viktig terminologi

– Isocyanatbruk /-forbruk

Thomas Brønnum, PUR-gruppen

11:15-12:00

Innhold og oversikt over opplærings

modulene

Hans Thore Smedbold, NYF

12:15-13:00

Tiltakshierarkiet, muligheter og

begrensninger i effektiv

eksponeringskontroll

Hans Thore Smedbold, NYF

13:45-14:00

CLP-merking

Abdulqadir Suleiman, Arbeidstilsynet

14:00-14:15

Kritisk bruk av informasjon i SDS

Hans Thore Smedbold, NYF

14:15-14:45

Planlegging og forberedelse til

opplæring

Praktisk gjennomføring

Hans Thore Smedbold, NYF

15:15-16:00

Diskusjon og kursevaluering

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastforum

 Nyheder fra Plastforum kan følges på dette link: https://www.plastforum.no/

Her kan I også tilmelde jer nyhedsbrevet, der kun udsendes digitalt.