PUR – gruppen in Norway

NYT STYRE I PUR-GRUPPEN

På PUR-gruppens årsmøte 17. september 2020 ble de foreslåtte kandidater enstemmig valgt til PUR-gruppens styre for 2021.

Styret 2020/2021:

Styreleder:

Ole Fredrik Fodnes, Leca Norge AS                                                for 1 år

Styremedlemmer:

Mateuz Balon, Ekornes Ikornes AS                                                for 2 år         

Ralph Godbey, Nortec Cannon A/S                                               for 2 år         

Aksel Ruud, Pipelife Norge AS, avd. Ringebu for                       1 år (valgt for to år i 2019)

Varamedlemmer:

Olav Andre Næs, Iglootech AS                                                        for 1 år (valgt for to år i 2019)

Steffen Overaa, OSO Hotwater Group AS                                   for 2 år

 

Thomas Brønnum, rådgiver for PUR-gruppen, takket de avgående styremedlemmene for deres arbeid samt styreleder John Inge Kristiansen, og ønsket de nye styremedlemmene velkommen.

 

Ole Fredrik Fodnes og Steffen Overaa takket for tilliten og gledet seg til sine nye styreverv.

 

Plastforum (NO) bliver udelukkende digital fra 2019.

Plastforums desemberutgave 2018 ligger snart i postkassene rundt om i landet. Det blir for siste gang. Papirutgaven går inn. Fra nå av er det digital info som gjelder.

Plastforum skriver ‘at beslutningen om nedleggelse er en naturlig konsekvens av en teknologisk utvikling, der trykking på papir aldri kan bli hurtig nok. Dessuten er det dyrere informasjonsformidling enn tastetrykkene som på sekunder bringer budskapet ut til de som ønsker å lese digitale nyheter.’

Asle Isaksen har været redaktør i 22 år. Han skriver at det har været utrolig givende at drifte et fagblad for vore brancher. Det har giver megen kompetence om plast, kompositter, gummi og PUR.

‘Papirtidsskriftet Plastforum har vært utgitt gjennom 22 år. Det har langtfra vært noe one man show. Dyktige medarbeidere i Plastforums sfære har bidratt til bladets lange, gode liv. Redaksjonelt ikke minst fra Jon Hermansen i Biobe, som har vært en stabil og god journalist og sparringpartner gjennom nesten hele perioden. Og en solid venn å ha med seg videre. Jon var jo også redaktør av bladet i en kortere periode. Takk også til Paal Fischenich i Norsk Komposittforbund og Thomas Brønnum i PUR-gruppen for fagbidragene til bladet gjennom mange år ‘ skriver Asle afslutningsvis.