PU News

Obligatorisk træning af medarbejdere, der arbejder med og håndterer diisocyanater skal være gennemført senest 24. august 2023.

I Danmark pågår der diskussioner mellem Industriens Uddannelser og repræsentanter for PUR-sektionen hvordan den nye uddannelse, der er udviklet af ISOPA og en lang række branceorganisationer, herunder PU Europe og Europur, kan indpasses i den danske model.

I Norge er der ligeledes etableret en arbejdsgruppegruppe, der består af repæsentanter for Arbeidstilsynet, Norsk Industri og PUR-gruppen, der arbejder med hvordan den nye uddannelse kan implementeres i Norge.

The EU introduces mandatory training of diisocyanates workers from 24 August 2023 in new REACH Restriction

Referring to the website of ISOPA (European diisocyanate & polyol producers association), the restriction on diisocyanates under the EU’s REACH Regulation published 4th August 2020 in the EU Official Journal introduces new minimum training requirements for workers handling diisocyanates and mixtures containing diisocyanates. ISOPA/ALIPA and their member companies welcome the Restriction which is an important step to enhance and harmonize the level of protection of workers using diisocyanates across the EU. The Restriction will apply from 24 August 2023 after a transition period of three years, and ISOPA/ALIPA together with other industry-associations are developing a comprehensive package of training materials for the industrial and professional value chains.