Welcome

 

BRONNUM Consulting Engineer

The company provides advice on all aspects regarding polyurethane (PU) production, including raw material selection, foam formulation, process development, product development, polyurethane product tests, HSEQ aspects and CE marking.

PU NEWS     LINK TO CE MARKING      LINK TO ATEX REGULATION

NY DATO FOR PUR-GRUPPENS ÅRSMØDE OG TEMADAG

På grunn av Korona-krisen, og med henvisning til myndighetenes anbefalinger, har styret for PUR-gruppen besluttet å utsette årsmøtet og temadagen, som var planlagt avholdt 28. mai 2020.

Ny dato for årsmøtet og temadagen er satt til 17. september 2020 kl. 11.00 – 16.00.

Årsmøtet og temadagen avholdes hos NORSK INDUSTRI, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, PB 7072 Majorstuen, 0306 Oslo.

Alle PUR-gruppens medlemmer vil bli orienteret på nytt om årsmøtet og temadagen og innkaldt i starten av august; men venligst notér allerede nå den nye datoen for møtet og temadagen.

 

PolyurethanGrundkursus

Videnpark Trekantområdet – 7000 Fredericia

På grund af Corona-krisen er kurset flyttet til den 27. og 28. oktober 2020

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i, hvordan polyurethaner, PUR, fremstilles, hvilken kemi, der ligger til grund herfor, og hvordan forskellige måder at formulere recepterne på fører til dannelse af polyurethaner med vidt forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

For at forstå dette vil der i et betydeligt omfang blive undervist i kemien, der ligger bag fremstilling af de forskellige typer af polyurethaner, fra fleksible til stive og fra celleplast over integralskum til helt massive typer.

Kurset omfatter følgende emner

Polyurethanmaterialernes anvendelsesmuligheder

De basale råvarer til fremstilling af polyurethanprodukter Hjælpestoffernes indflydelse på produkternes egenskaber Hvordan formuleres polyurethanrecepterne?

Teknologier, der anvendes til at producere de endelige produkter

Miljømæssige aspekter ved håndtering af diisocyanater og de andre komponenter Kvalitetskontrol og internationale standarder samt CE-mærkning

Oversigt over kurset

Kurset varer to dage.

Vi starter kl. 9.00 den første dag og slutter den efterfølgende dag kl. 15:30.

På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan polyurethaner fremstilles, hvilken kemi der ligger til grund for dem, og hvordan formulering og tilsætningsstoffer kan føre til en bred vifte af egenskaber, der gør disse materialer så utroligt alsidige. Du får også en præsentation af kemien i polyurethanråvarerne samt forarbejdnings- og fremstillingsteknologier.

Hvem vil have gavn af dette kursus?

Se Menu PUR-COURSES