Welcome

BRONNUM Consulting Engineer

The company provides advice on all aspects regarding polyurethane (PU) production, including raw material selection, foam formulation, process development, product development, polyurethane product tests, HSEQ aspects and CE marking.

 

PU NEWS     LINK TO CE MARKING      LINK TO ATEX REGULATION

 

 

Latest News:  January 2019 

Introduction to Polyurethane

Smithers RAPRA has just announced upcoming courses. Amongst them are two Introduction to Polyurethane courses.

You can find more about them on the web site https://www.smithersrapra.com/events/training-courses/introduction-to-polyurethane

The courses have a duration of two days and will take place in Shawbury Shropshire, UK.

The first course will be on February 13th and 14th .

 

Kurset ‘Sikker håndtering av di-isocyanater 2019’ i Fresvik afholdes 27. marts 2019

Gjennom flere år har PUR-gruppen avholdt sikkerhetskurset om håndtering av di-isocyanater. På PUR-gruppens årsmøte kom det ønsker om at kurset i 2019 avholdes på Vestlandet.

Fresvik Produkt AS har tilbudt seg å stille fasiliteter til rådighet. Styret i PUR-gruppen har derfor besluttet å avholde kurset hos Fresvik Produkt. Datoen er fassat til 27. marts 2019.

Operatørsikkerhet for de som arbeider og kommer i kontakt med di-isocyanater er fundamental for vår industri, som fremstiller polyuretan- og polyureaprodukter. I de kommende årene vil det bli stort fokus fra myndighetene på di-isocyanatenes allergifremkallende egenskaper.

Selv om operatører ansatt på større bedrifter generelt er godt utdannet, er det de seneste årene kommet ny kunnskap omkring helseeffekter av MDI.

Operatører ansatt i mindre bedrifter får kanskje ingen eller mangelfull utdannelse i sikker håndtering av di-isocyanater. Foreleser på Sikkerhetskurset er bransjesjef Chris Ungermand, Huntsman Norden. Dessuten vil en representant fra PUR-gruppens styre orientere om PUR-gruppens arbeid og formål.

Medlemmer av PUR-gruppen betaler 1.500,-, mens ikke-medlemmer betaler kr. 2.000,- (eks. mva.). Prisen inkluderer lunsj.

Det kan være opp til 12 deltakere på kurset.

Flere detaljer om vedrørende tilmelding kan findes på PUR-gruppens hjemmeside https://www.norskindustri.no/bransjer/plastindustri/pur-gruppen/