Welcome

BRONNUM Consulting Engineer

The company provides advice on all aspects regarding polyurethane (PU) production, including raw material selection, foam formulation, process development, product development, polyurethane product tests, HSEQ aspects and CE marking.

PU NEWS     LINK TO CE MARKING      LINK TO ATEX REGULATION

Latest News:  July 2019

Polyurethan Grundkursus

Videnpark Trekantområdet – Vesterballevej 5 – 7000 Fredericia

  1. og 20. november 2019

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i, hvordan polyurethaner, PUR, fremstilles, hvilken kemi, der ligger til grund herfor, og hvordan forskellige måder at formulere recepterne på fører til dannelse af polyurethaner med vidt forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

For at forstå dette vil der i et betydeligt omfang blive undervist i kemien, der ligger bag fremstilling af de forskellige typer af polyurethaner, fra fleksible til stive og fra celleplast over integralskum til helt massive typer.

 Kurset omfatter følgende emner

 Polyurethanmaterialernes anvendelsesmuligheder

De basale råvarer til fremstilling af polyurethanprodukter

Hjælpestoffernes indflydelse på produkternes egenskaber

Hvordan formuleres polyurethanrecepterne?

Teknologier, der anvendes til at producere de endelige produkter

Miljømæssige aspekter ved håndtering af diisocyanater og de andre komponenter

Kvalitetskontrol og internationale standarder samt CE-mærkning

Oversigt over kurset

Kurset varer to dage. Vi starter kl. 9.30 den første dag og slutter den efterfølgende dag kl. 15:30.

På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan polyurethaner fremstilles, hvilken kemi der ligger til grund for dem, og hvordan formulering og tilsætningsstoffer kan føre til en bred vifte af egenskaber, der gør disse materialer så utroligt alsidige. Du får også en præsentation af kemien i polyurethanråvarerne samt forarbejdnings- og fremstillingsteknologier.

Kurset den 19. og 20 november 2019 er nu fuldtegnet. Er du eventuelt interesseret i at deltage i et nyt kursus næste år, er du velkommen til at skrive til os på info@bronnum.org